stat4u

Projekt:

NAZWA PROJEKTU:

 

Wdrożenie innowacyjnej technologii SADR w symulatorze skoków spadochronowych

 

 

 

 

 

 

Całkowita wartość projektu:                                                              36 900 000,00 PLN

Wkład Uni Europejskiej:                                                                    12 386 625,00 PLN  

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013 

 

 

Wdrożenie innowacyjnej technologii SADR w symulatorze skoków spadochronowych to autorski projekt firmy Infrabud sp. z o.o. z/s w Mirosławicach. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 

Technologia ta polega na wykorzystaniu opracowanej w wyniku prac badawczo-rozwojowych emalii do tworzenia powłok o właściwościach znacznie zmniejszających opór aerodynamiczny przepływającego powietrza na powierzchniach wewnętrznych (roboczych) tunelu aerodynamicznego.

 

Technologia ta może mieć też zastosowanie w kanałach wentylacyjnych posiadających duże powierzchnie i duże prędkości przepływu czynników, w których redukcja współczynika tarcia kinetycznego ma duże znaczenie dla energochłonności układu.

 

 informacje w sprawie projektu:

 

Dariusz Sarna 

Infrabud Sp. z o.o.

55-050 Sobótka

MIROSŁAWICE , ul. Lotnicza 8 

tel. 71 339 81 89

e-mail: sekretariat@infrabud.com