stat4u

 

Firma INFRABUD działa od 2002r.

◊ Oferta produktowa

     budowa infrastruktury uzbrojenia podziemnego towarzyszącego budowie

     i przebudowie dróg budowli i obiektów mieszkalnych i przemysłowych

     a w szczególności:

     - sieci telekomunikacyjne

     - sieci gazowe

     - sieci wodociągowe

     - sieci kanalizacyjne

◊ Największe i najważniejsze  realizacje

   -  przebudowa sieci telekomunikacyjnej TPSA i PKP związanej z przebudową

       ul. Klecińskiej we Wrocławiu – Etap I , rok 2002/2003

       i Etap II, rok 2006/2007 – wartość robót  1.100 tys. zł

   -   przebudowa sieci telekomunikacyjnej TPSA, DIALOG, POLKOMTEL,

       ERA, UPC, WASK związanej przebudową ul. Sienkiewicza

       i ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu w latach 2005/2006 –

       - wartość robót 510 tys. zł

   -   przebudowa sieci telekomunikacyjnej TPSA, DIALOG, PKP w związku

       z budową centrum handlowo-usługowego ARKADY WROCŁAWSKIE –

       - roboty wykonane w roku 2006 – wartość 1.075 tys. zł

   -   budowa sieci MSRK i przebudowa sieci TPSA, DIALOG, ERA w związku

       z przebudową drogi krajowej Nr 94 we Wrocławiu ul. Lotnicza –

       budowa w latach 2007/2008 – wartość 1.062 tys. zł

 

   -   budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia do nowobudowanego osiedla

       domków jednorodzinnych przy ul. Strachocińskiej  we Wrocławiu – 

        - budowa w roku 2008 – wartość 790 tys. zł

   -   budowa kanalizacji tłocznej do basenu fok dla ZOO we Wrocławiu –

        - budowa w roku 2008 – wartość 350 tys. zł

   -    budowa sieci telekomunikacyjnej i gazowej na terenie DOZAMEL

        Wrocław - budowa w roku 2008 , wartość 753 tys. zł

   -    obecnie budowa Centrum Sportów Lotniczych i Parku Lotniczego w Mirosławicach